Sáng ngày 28 tháng 5 năm 2012, tại Nhà thi đấu tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động tỉnh đã khai mạc trọng thể Hội thao Công nhân viên chức – Lao động lần thứ XI.